Przez WTZ do zatrudnienia IV – nabór do projektu

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedz. w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia IV” nr RPKP.09.02.01-04-0042/21 ogłaszają nabór uczestników do projektu.

Projekt pt. ” Przez WTZ do zatrudnienia IV” realizowany na terenie powiatu sępoleńskiego zakłada aktywną integrację 21 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, przy zastosowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą osoby wykluczone społecznie ze względu na niepełnosprawność intelektualną oraz ich otoczenie.

Realizacja projektu oparta będzie na IPR każdego uczestnika i zawierać będzie narzędzia aktywizacji społecznej:
– Warsztaty psycho-społeczne dla wszystkich uczestników projektu
– Indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne
– Treningi kompetencji społecznych
– Spotkanie z wizażystką

Narzędzia aktywizacji zawodowej:
– Indywidualne doradztwo zawodowe
– Kursy zawodowe
– Staże zawodowe
– Trener pracy dla uczestników projektu

Projekt zawierać będzie kompleksowość wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Wobec uczestników oraz ich otoczenie zastosowane zostaną działania środowiskowe : impreza o charakterze kulturalno–środowiskowym.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” Kościuszki 3 Sępólno Krajeńskie tel. 52 321 14 42 oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 pod nr telefonu 600 342 632. Wnioski składać można osobiści oraz e-mailowo na adres
wtz-krajna@wp.pl do dnia 27.08.2021 r. do godz. 15.00.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

logoEFS

 

Wpisy na temat projektu:

Zakończenie naboru do projektu „Przez WTZ do zatrudnienia IV”

Dodatkowy nabór do projektu „Przez WTZ do zatrudnienia IV”

Minirecital Świąteczny

Konsultacje z doradcą zawodowym

„Przez WTZ do zatrudnienia IV” – wsparcie psychologa

Treningi kompetencji społecznych

Kurs zawodowy w ramach projektu „Przez WTZ do zatrudnienia IV”