Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Sicienko

Od października 2023r. do kwietnia 2024r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sicienku uczestniczyli w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3”

Zadania podejmowane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjne skupiały się na:

 • stymulowaniu rozwoju intelektualnego,
 • usprawnianiu funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej,
 • usprawnianiu funkcji słuchowo-językowych,
 • doskonaleniu umiejętności czytania i pisania,
 • usprawnianiu sprawności manualnej i grafomotoryki,
 • rozwijaniu procesów poznawczych, w tym myślenia, uwagi, pamięci, wyobraźni,
 • ćwiczeniu poprawy koncentracji i spostrzegawczości,
 • rozwijaniu kompetencji emocjonalno-motywacyjnych,
 • doskonaleniu umiejętności społecznych,
 • rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych,
 • dostrzeganiu uzdolnień, budowaniu poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.

Bardzo ważnym elementem zajęć było rozwijanie pozytywnej motywacji do nauki, wiary w siebie i swoje możliwości, a także rozumienia własnych uczuć i emocji.

Efektem prowadzonych zajęć jest zmniejszenie u uczniów trudności uniemożliwiających im uzyskiwanie dobrych wyników w nauce, zbudowanie adekwatnej samooceny, stworzenie możliwości wszechstronnego umysłowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju.