Dbając o siebie – zadbam o życie

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Dbając o siebie-zadbam o życie”. Projekt realizowany w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” nr RPKP.11.01.00-04-0007/17 , nr naboru o powierzenie grantu 09/2019.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2021r.

logoEFS

LGD_nasza_krajna-bdf6e483

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu sępoleńskiego, uczestników WTZ z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz kandydatów do WTZ. Są to osoby najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w grupie osób z niepełnosprawnościami. Działania w projekcie mają charakter dwutorowy: z jednej strony będą to warsztaty edukacyjno-profilaktyczne o charakterze sportowym ukierunkowane na podniesienie świadomości i dostarczenie niezbędnej wiedzy nt. dbania o swoje zdrowie fizyczne w wymiarze wieloaspektowym, Zajęcia warsztatowe będą miały charakter cykliczny przez cały okres trwania projektu. Na warsztatach uczestnicy będą się uczyć m.in. jak prowadzić aktywność sportową pokonując ograniczenia fizyczne i psychiczne. Z drugiej strony planuje się wykupienie pakietów rehabilitacyjnych dla każdego uczestnika w Zakładzie Rehabilitacji. Przez 5 miesięcy każdy uczestnik będzie korzystał z zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnie określonych przez rehabilitantów. Po uprzedniej diagnozie fizjoterapeutów-będzie to usługa celowana, nastawiona na praktyczne doświadczenie celowanej rehabilitacji zdrowotnej.

Dofinansowanie projektu z UE: 50.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 52.730,00zł


Dogoterapia

Warsztaty edukacyjno – profilaktyczne