Przyjazna przystań

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom wraz ze Świetlicą Terapeutyczną w Sępólnie Krajeńskim realizacją projekt „Przyjazna przystań” nr RPKP.09.03.02-04-0007/20,  dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP. 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania RPKP. 09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2020 roku do 28 lutego 2022 roku.

W projekcie planuje się wsparcie rodzin w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo wychowawczych w formie placówki wsparcia dziennego poprzez utworzenie dodatkowych 10 miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej i wsparcie 84 miejsc dotychczas istniejących w terminie do dnia 28.02.22 r.

W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące wsparcie:

I. Działania wspierające rodziny w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, a w ramach zadania:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Psycholog
 • Trening kompetencji rodzicielskich
 • OJOM – pogotowie naukowe
 • Rodzinne warsztaty kulinarne
 • Stworzenie Rodzinnej Pracowni Majsterkowania – prowadzenie zajęć
 • Utworzenie Klubu Młodego Odkrywcy – prowadzenie zajęć
 • Rodzinny klub aktywności ruchowej – prowadzenie zajęć
 • Inspiracje plastyczne – PORTRET RODZINY – prowadzenie zajęć
 • Zajęcia z kreatywności i twórczego myślenia ZIELONY BOCIAN
 • Pracownia samodzielności – zajęcia krawieckie
 • Warsztaty IT
 • Obóz dla dzieci uczestniczących w projekcie
 • Warsztaty dla rodziców „Wspieram moje dziecko w rozwoju kompetencji uczenia się”
 • Wsparcie mentorów dla rodzin

II. Usługi wspierania rodzin w aktywizacji społeczno-zawodowej

 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty coachingu i toturingu dla rodzin
 • Grupy wsparcia dla rodziców
 • Animacje rodzinne
 • Usługi psychospołeczne – terapeuta
 • Coaching indywidualny dla rodziców

Dla prawidłowej realizacji wyżej wymienianego wsparcia przeprowadzony będzie remont pomieszczenia przy ul. Szkolnej 8 oraz zakupione będzie wyposażenie i materiały do zajęć.

Celem projektu jest wsparcie rodzin w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo wychowawczych w formie placówki wsparcia dziennego poprzez utworzenie dodatkowych 10 miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej i wsparcie 84 miejsc dotychczas istniejących w terminie do dnia 28.02.22 r.

 

Finasowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 907 857,15 zł

Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej: 771 678,57 zł

Dofinasowanie ze środków budżetu państwa: 45 392,86 zł

Wkład własny 90 785,72 zł

 


 

Wpisy dotyczące projektu:

Rekrutacja

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE – szacowanie wartości zamówienia

MODEROWANIE GRUP WSPARCIA – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia

PSYCHOLOG – szacowanie wartości zamówienia

TERAPEUTA – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY KULINARNE – szacowanie wartości zamówienia

OJOM + MO – szacowanie wartości zamówienia

ZAJĘCIA PLASTYCZNE + KREATYWNOŚĆ – szacowanie wartości zamówienia

TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH+WARSZTATY DLA RODZICÓW – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY MAJSTERKOWANIA – szacowanie wartości zamówienia

COACHING I TUTORING – szacowanie wartości zamówienia

AKTUALIZACJA – COACHING I TUTORING – szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia – OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZY

Rodzinna Pracownia Majsterkowania

Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z projektu „Rodzinna Przystań“ – Funka 2021r.

Klub Młodego Odkrywcy

Pracownia samodzielności – zajęcia krawieckie

Inspiracje plastyczne – Portret rodziny

Wyremontowane pomieszczenia

Zajęcia komputerowe

Wspieram moje dziecko w kompetencji uczenia się

„Zielony bocian” – trenujemy kreatywność

Warsztaty kulinarne

„Pracownia Samodzielności” – zajęcia krawieckie

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia sportowe

Święto Pieczonego Ziemniaka

Pracownia Majsterkowania

Zabawa andrzejkowa

Pracownia Majsterkowania

Inspiracje plastyczne – Portret rodziny

Jasełka

Klub Młodego Odkrywcy

Warsztaty kulinarne

Zajęcia krawieckie

Nauka j. angielskiego z Emysem

Inspiracje plastyczne – Portret rodziny

Zajęcia socjoterapeutyczne

Animacje rodzinne

Pracownia Majsterkowania