Wspierając się wzajemnie – lepiej żyjemy

Stowarzyszenie „ Dorośli –Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Wspierając się wzajemnie – lepiej żyjemy”. Realizację projektu przewiduje się  od 01/02/2022 r.  do: 31/07/2022 r.

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu sępoleńskiego, m.in. uczestników WTZ, ŚDS, z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia ze sprzężeniami. W projekcie, w ramach działań edukacyjnych i integracyjnych, wezmą udział mieszkańcy powiatu sępoleńskiego (piknik rodzinny). Na stronie projektodawcy oraz mediach społecznościowych, informacja w Wiadomościach Krajeńskich oraz plakaty w różnych miejscach w powiecie – zostaną podane informacje o pikniku wraz ze stosownym zaproszeniem.

Działania w projekcie mają charakter oddziaływań wielokierunkowych: z jednej strony będą to warsztaty edukacyjno-profilaktyczne o charakterze zdrowotnym i rozwoju umiejętności społecznych, ukierunkowane na podniesienie świadomości i dostarczenie niezbędnej wiedzy nt. dbania o swoje zdrowie psychiczne w wymiarze wieloaspektowym oraz niezbędnej wiedzy nt otaczającego świata (stąd zastosowanie Treningu umiejętności społecznych TUS) Zajęcia warsztatowe będą miały charakter cykliczny, przez 5 miesięcy, w  okresie trwania projektu.  Dla wzmocnienia działań terapeutycznych przewiduje się też przez 5 miesięcy, indywidualne  i grupowe, zajęcia z kynoterapeutą. Terapia ze zwierzętami ma zbawienny wpływ na wyrażanie swoich emocji, uwalnianie napięć, przeciwdziałające frustracji z powodu ograniczeń, jaką niesie niepełnosprawność.   Projekt skierowany jest do osób najsłabiej sobie radzących we wszystkich sferach życia – stąd indywidualne wsparcie psychologa z nastawieniem na pomoc bardzo zindywidualizowaną). Projekt zakłada włączenie mieszkańców powiatu sępoleńskiego w działania. Do pracy będą włączeni wolontariusze, którzy będą służyć pomocą, czasem asystą ON podczas zajęć warsztatowych. Piknik będzie podsumowaniem działań w projekcie; uczestnicy zaprezentują mieszkańcom swoje wytwory i prace wykonane na warsztatach w ramach TUS. Będą to prace artystyczne, plastyczne, florystyczne, w postaci wystawy towarzyszącej piknikowi. Wykluczenie transportowe w powiecie sępoleńskim i charakter niepełnosprawności  uczestników powoduje konieczność zapewnienia usługi transportowej jako niezbędnej, w celu przywiezienia i odwiezienia ON tak, aby mogli korzystać z zaplanowanych działań.

Wpisy dotyczące projektu:

Nabór uczestników do projektu

Informacja w sprawie rekrutacji

Piknik integracyjny