„Przyjazna przystań”

Informacja o projekcie „Przyjazna przystań”

dofinansowanym w ramach projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” RPKP.09.03.02-04-0001/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest:
zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez objęcie wsparciem w zakresie pracy z rodziną dzieci i ich rodziców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID- 19 dla 55 (30 dzieci i 25 rodziców) mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.

Planowane efekty Projektu:
dla 25 osób (uczestników projektu- rodziców) mieszkających na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie zwiększy się dostęp do usług społecznych poprzez objęcie wsparciem w zakresie pracy z rodziną w okresie od listopada 2022
do marca 2023.
dla 30 osób (uczestników projektu- dzieci) mieszkających na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie zwiększy się dostęp do usług społecznych poprzez objęcie wsparciem w zakresie pracy z rodziną w okresie od listopada 2022
do marca 2023.

Wartość projektu: 50 000 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 42 500 zł
Krajowe środki publiczne: 7 500 zł

Wpisy dotyczące projektu:

Nabór do projektu pn. „Przyjazna przystań”

Pracownia samodzielności – warsztaty szycia

Pracownia majsterkowania

Zajęcia kreatywne „Zielony Bocian”

Trening kulinarny

Klub Młodego Odkrywcy

Pracownia majsterkowania

Trening kulinarny

Klub Młodego Odkrywcy

Pracownia samodzielności – warsztaty szycia

“Zielony Bocian” – rozwijamy kreatywność i wyobraźnię