O nas

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. założono 24.05.1999 roku z woli kilkunastu osób, którym „chciało się chcieć robić coś więcej dla innych”. Przez te prawie 20 minionych lat działalności przybyło celów, zadań i placówek. W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli (NPDN), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Wolontariat Europejski, Klub Młodych Twórców (KMT), Grupy zabawowe,  Gminne Centrum Informacji (GCI), Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczny d/s Przeciwdziałania Narkomanii oraz Punkt Informacji Turystycznej (PIT). Główne obszary działania to szeroko rozumiane: edukacja i pomoc społeczna oraz informacja i kultura.

Nasza organizacja współpracuje z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, z fundacjami z kapitałem polskim i zagranicznym oraz z wieloma podmiotami lokalnego środowiska. W tym czasie stworzyliśmy i wdrożyliśmy do realizacji wiele autorskich projektów w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych bezrobociem i patologią społeczną, dla niepełnosprawnych oraz młodych, zdolnych w trudnej sytuacji życiowej. A przed nami wciąż jeszcze wiele do zrobienia.