Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL

ologowanieStowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz z Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim realizują projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL nr RPKP.09.02.01-04-0017/18,  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, poddziałania RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Projekt jest odpowiedzią na problemy rynku pracy i włączenia społecznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zakłada on kompleksowe wsparcie osób z trudnościami życiowymi i ich najbliższego otoczenia, wsparcie opiera się na diagnozie, która staje się podstawą budowy skutecznej ścieżki indywidualne reintegracji osoby, rodziny i środowiska i opiera się także na wdrożeniu Programu Aktywności Lokalnej, szeregu instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem projektu jest wdrożenia do dnia 30.04.2020r. kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne dla 54 osób.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 903 412,38 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 767 898,48 zł (85%)

Wkład własny 135 513,90 zł (15%)

Wpisy dotyczące projektu:

Rekrutacja do projektu

Szacowanie wartości zamówienia kurs zawodowy OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM