Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 – 2021

Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” realizacje projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 – 2021, którego celem jest rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

znaki_strona_www

 

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Solidarnościowego. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
  • b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb,
  • c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/ kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.,
  • d) podniesienia potencjału organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

Na realizacje programu Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości:

  • 68 750,00 zł w roku 2020
  • 1 882 485,00 zł w roku 2021

W roku 2020 wsparciem zostanie objętych 30 osób, a w roku 2021 – 57 osób z terenu gmin: Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Kamień Krajeński, Sośno i Sicienko.

Usługi asystenta realizowane są bezpłatnie przez maksymalnie 60 godzin w miesiącu dla dorosłych i 30 godzin w miesiącu dla dzieci.


Wpisy dotyczące projektu:

Informacja o możliwości skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Plakat informacyjny

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Realizacja programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej