Aktualności: Warsztaty Terapii Zajęciowej

Chustowanie

IMG_8187

gmina, sd-dNoszenie dzieci w chustach posiada wiele zalet – mieli szansę się o tym przekonać rodzice, którzy 20 lutego 2019 r. uczestniczyli w spotkaniu w Szkole Rodzenia. + więcej

KURS PRAWA JAZDY – szacowanie wartości zamówienia

ologowanie

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia/rozeznaniem rynku na  organizację kursów prawa jazdy dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za kurs według poniżej opisanych kryteriów. + więcej

KURS KUCHARZ – szacowanie wartości zamówienia

ologowanie

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z rozeznaniem rynku/szacowaniem wartości zamówienia w zakresie kursów zawodowych dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jeden kurs kucharza malej gastronomii. + więcej

TRENINGI KOMPETENCJI I WARSZTAT – szacowanie wartości zamówienia

logo-sicienko

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia/rozeznaniem rynku w zakresie treningu kompetencji społecznych, rodzicielskich oraz warsztatu rozwoju lokalnego z treningiem twórczego myślenia dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto poszczególnych treningów i warsztatów. + więcej

PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE – psycholog/terapeuta – szacowanie wartości zamówienia/rozeznanie rynku

logo-sicienko

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie poradnictwa psychospołecznego – psycholog/terapeuta dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę poradnictwa. + więcej

COACHING – szacowanie wartości zamówienia/rozeznanie rynku

logo-sicienko

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie pełnienia funkcji coacha dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę usług coachingowych. + więcej