Edukacja + integracja = lepsze życie

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: ”Edukacja + integracja = lepsze życie”.

logoEFS

LGD_nasza_krajna-bdf6e483

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” nr RPKP.11.01.00-04-0007/17 , nr naboru o powierzenie grantu 9/2019.

Projekt realizowany jest w okresie od 15.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu sępoleńskiego, uczestników WTZ z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz kandydatów do WTZ. Są to osoby najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w grupie osób z niepełnosprawnościami. W projekcie w ramach działań edukacyjnych i integracyjnych wezmą udział mieszkańcy powiatu sępoleńskiego(piknik, wystawa prac ON). Działania w projekcie mają charakter oddziaływań wielokierunkowych: z jednej strony będą to warsztaty edukacyjno-integracyjne dla ON, ukierunkowane na podniesienie świadomości i dostarczenie niezbędnej wiedzy nt. ekologii, życia w zgodzie z naturą, zdrowego odżywiania z kuchnią lekkostrawną oraz warsztaty relaksacyjne z zastosowaniem nowoczesnych technik artystycznych np.”ebru, pozwalających na wyrażanie swoich emocji, uwalnianie napięć, przeciwdziałające frustracji z powodu ograniczeń, jaką niesie niepełnosprawność. Zajęcia warsztatowe będą miały charakter cykliczny przez cały okres trwania projektu.

Dofinansowanie projektu z UE: 50.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 53.276,00zł


Warsztaty edukacyjno-integracyjne

Piknik rodzinny