Rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” wraz z Gminą Sicienko ogłaszają rekrutację do projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3”

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół:

 1. Szkoła Podstawowa Mikołaja Kopernika w Sicienku
 2. Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
 3. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie
 4. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie w Zespole Szkolno- Przedszkolny w Samsiecznie
 5. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie.

W ramach projektu prowadzimy rekrutację dla:

UCZNIÓW

na następujące bloki zajęć:

Zadanie 1 : Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami
 • Trening Umiejętności Społecznych

Zadanie 2: Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

 • Klub Młodego Odkrywcy- zajęcia przyrodnicze bazujące na eksperymentach
 • Zajęcia matematyczne z elementami informatyki dla uczniów
 • Zajęcia z kreatywności dla uczniów
 • Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów
 • Zajęcia rozwijające porozumiewania się w języku ojczystym

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie.

NAUCZYCIELI

na szkolenia:

 1. Rozwiązywanie konfliktów – mediacje i negocjacje w szkole – dla 20 nauczycieli ( 2 grupy po 10 osób) – szkolenie stacjonarne
 2. Wsparcie ucznia z obniżonym nastrojem – przeciwdziałanie – depresji, profilaktyka samookaleczeń i prób samobójczych – dla 20 nauczycieli ( 2 grupy po 10 osób) – szkolenie stacjonarne
 3. Techniki Informacyjno-Komunikacyjne w pracy dydaktycznej – dla 14 nauczycieli (2 grupy po 7 osób) – szkolenie online.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie.

Gdybyśmy mogli zrobić coś dodatkowego co ułatwi Ci udział w projekcie daj na znać:

– telefonicznie pod numerem 606 465 124

– mailowo: carpal@wp.pl

– lub zgłoś to bezpośrednio w sekretariacie szkoły

Deklaracja udziału NAUCZYCIEL Sicienko

Deklaracja udziału UCZEŃ Sicienko

Regulamin rekrutacji uczniowie Sicienko

Regulamin rekrutacji nauczyciele Sicienko