Sprostowanie do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup ławek i koszy

Informujemy, że w protokole z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup ławek parkowych i koszy na śmieci, w wyniku pomyłki nie została ujęta firma PPH “Skatom” Sp. z o.o., 73-130 Dobrzany, ul. Staszica 47.

PPH “Skatom” Sp. z o.o w formularzu ofertowym podała kwotę 49 692 zł (brutto), która była wyższa od kwoty zaproponowanej przez firmę „MAR-DREW” z Korczyna, wybranej do realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że zaistniała, nie zamierzona pomyłka, w żaden sposób nie wplynęła na końcowe rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

Firmę PPH “Skatom” Sp. z o.o z Dobrzan bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.