ABC Przedsiębiorczości

W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty ABC Przedsiębiorczości. Warsztaty pozwolą uczestnikom projektu w lepszy sposób zarządzać swoimi zasobami zarówno pieniężnymi, jak i materialnymi. Zajęcia koncentrują się wokół budżetów domowych i zagrożeń związanych z zaciąganiem zobowiązań w tzw. „chwilówkach” (analiza RRSO). Następnie uczestnicy zajęć wcielają się w rolę przedsiębiorców i przygotowują prezentacje „wymarzonego pomysłu na własny biznes”. Poszczególne grupy uczestników projektu zakończyły zmagania w świecie przedsiębiorczości. Uczestnicy wcielili się w przedsiębiorców głównie w branży handlowej i usługowej. Skrupulatne rozrachunki i małe biznesplany doprowadziły cześć uczestników do sukcesu w świecie przedsiębiorczości, a część do bankructwa. Doświadczenie to pomoże uczestnikom projektu przed ewentualnym podejmowaniem przez nich działalności gospodarczej dokonać najpierw kalkulacji opłacalności przedsięwzięcia i ustrzec się przed niepotrzebnymi kosztami.