“Bezpieczny WTZ”

Od września 2020 r. realizujemy w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej grant “Bezpieczny WTZ” służący poprawie bezpieczeństwa i ochronie pracowników WTZ przed zagrożeniem covid-19.