Gminne Centrum Informacji

gci,gmina,sd-dW ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim pozyskało z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie środki na działanie Gminnego Centrum Informacji w roku 2019.

Gminne Centrum Informacji współpracuje z Punktem Informacji Turystycznej – mieszkańcy mogą korzystać z jego usług w dzień powszedni (800-1800) i  w soboty (1100-1500) w budynku Centrum Aktywności Społecznej (ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Kraj., nr tel. 52 388 25 97).

Gminne Centrum Informacji udostępnia mieszkańcom salę komputerową wyposażoną w Internet, ponieważ jednym z jego głównych zadań jest upowszechnianie dostępu do informacji przez wykorzystanie nowych technologii.

W GCI zainteresowani uzyskają pomoc przez wydruk, skserowanie, skanowanie czy faksowanie dokumentów aplikacyjnych, związanych z rynkiem pracy lub aktywizacją zawodową. GCI planuje w drodze zajęć edukacyjnych wprowadzić w tematykę i wyposażyć zainteresowanych w wiedzę dotyczącą: podstaw astronomii, gier komputerowych w kontekście nauki, szans i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, kreatywności, aplikacji do obróbki cyfrowej zdjęć, mowy ciała, tworzenia stron internetowych i korzystania z dysku Google’a („praca w chmurze”). Przez warsztaty wprowadzić w tematykę i rozwinąć kompetencje związane z: skutecznym ćwiczeniem pamięci i sposobami na szybszą naukę, rozwojem personalnym i zawodowym (rozmowa kwalifikacyjna), przeprowadzić spotkanie edukacyjne dotyczące Wolontariatu Europejskiego – programu ERASMUS+, którego celem będzie wzrost wiedzy na temat dostępnych form wolontariatu europejskiego dla młodzieży oraz szkolenie „Microsoft Office w praktyce” dla osób chcących nabyć lub podnieść swoje kompetencje w tym zakresie oraz indywidualne konsultacje dotyczące: dokumentów aplikacyjnych, obsługi komputera/Internetu, sprzętu komputerowego/telefonu.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.gcisepolno.pl, na której umieszczone zostaną informacje o realizowanych działaniach.