Jakie formalności muszą wypełnić rodzice po narodzinach dziecka?

gmina, sd-d

Jakie formalności muszą wypełnić rodzice po narodzinach dziecka oraz jakie przysługują im prawa? – to zagadnienie było tematem spotkania w „Szkole Rodzenia”, które odbyło się 14 lipca 2017 r.
Wychodząc naprzeciw informacyjnym potrzebom rodziców, w trakcie zajęć omówione zostały kwestie związane z rejestracją dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, zgłoszeniem do ZUS-u, a także prawa i obowiązki rodziców, ubezpieczenia, urlopy, zasiłki i dodatkowe świadczenia im przysługujące. Dla wielu osób, które po raz pierwszy zostały rodzicami, formalne procedury związane z przyjściem na świat dziecka, nie są do końca znane – spotkanie w „Szkole Rodzenia” miało na celu wyjaśnić niejasne kwestie.
Zapraszamy na kolejne spotkanie!
Zadanie Szkoła Rodzenia „Mamo, tato tu jestem IV” realizowane przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. finansowane jest ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.