Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów Kruszyn gr.1

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego odbywają się w dwóch grupach, raz w tygodniu. Uczniowie zdobywają kompetencje językowe, przygotowują się do wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach życiowych. Rozwijają zdolności komunikacji oraz oraz wykorzystują różnorodne źródła informacji. Przez trzy miesiące uczniowie utrwalali i poszerzali zagadnienia gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i fonetyczne. Poznali elementy wiedzy z zakresu kultury anglojęzycznej. Zdobywanie tych wiadomości oraz umiejętności odbywało się poprzez ciągłą aktywizację uczniów. Praca odbywała się indywidualnie, w parach lub zespołach. Uczniowie tworzyli scenki dramowe, korzystali z różnorodnych platform językowych tj. Kahoot, Wordwall, Learning Apps. Ogromną radość sprawiła uczniom praca z w robotem Emys, który sprawił, że nauka języka stała się jeszcze bardziej atrakcyjna.