Kurs: Pracownik administracji – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z rozeznaniem rynku/szacowaniem wartości zamówienia w zakresie kursów zawodowych dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jeden kurs pracownika administracji. Proszę przesyłać ofert zgodnie z załączonym wzorem na adres mailowy carpal@wp.pl lub złożyć albo przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 15 października  2019 roku.

Szczegóły dotyczące kursu poniżej.

Termin rozpoczęcia kursu: październik/listopad 2019 rok

Miejsce realizacji kursu: Sępólno Krajeńskie.

 

KURS zakończony egzaminem i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji!!!!

Informację o cenie za kurs  na podanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „PRACOWNIK ADMINISTRACJI – szacowanie wartości zamówienia” lub złożyć  albo przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie w terminie do dnia 15 października 2019 roku.

W ramach zamówienia planuje się  skierowanie na kurs jednej osoby.

 

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KURSU ADMINISTRACJI

Co najmniej:

Zajęcia praktyczne – 90 godz.

Zajęcia teoretyczne – 60 godz.

 

Sposób sprawdzania efektów szkolenia

Efekty szkolenia sprawdzane będą na podstawie zaliczania poszczególnych części tematycznych oraz na egzaminie końcowym.

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenia szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Nr 31, poz. 216).

OFERTA – Zapytanie – szacowanie wartości