Kurs zawodowy – rozeznanie rynku/szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z rozeznaniem rynku/szacowaniem wartości zamówienia w zakresie kursów zawodowych dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedno miejsce w kursie KOPARKO ŁADOWARKI. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedno miejsce na kursie opiekunki. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 15 marca 2019 r.

Szczegóły dotyczące kursu:

Kurs Operatora ładowarki kl. III ilość nie mniejszej niż 134 godziny (w tym 82 godz. praktyki), wraz z egzaminem IMBiGS lub równorzędnym

Termin realizacji kursu – przedział czasowy: rozpoczęcie – nie wcześniej niż od 15 marca 2019 roku, zakończenie (egzamin) nie później niż do 30 września  2019 roku .

Miejsce realizacji kursu nie dalej niż 70 km od siedziby zamawiającego.

KURS zakończony egzaminem i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień!!!! Koszty wydania certyfikatu/zaświadczenia należy doliczyć do ceny kursu.

Informację o cenie za jedno miejsce na kursie na podanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „KURS KOPARKO ŁADOWARKI – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 15 marca 2019 roku.

W ramach zamówienia planuje się 2 (+/-2) osoby na kursie.

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”