MODEROWANIE GRUP WSPARCIA – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia wynagrodzenia prowadzącego grupy wsparcia dla rodziców zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę moderowania takiego spotkania. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na wskazany poniżej adres mailowy cenę za jedną godzinę moderowania grupy wsparcia. W ramach projektu planuje się około 120 godzin wsparcia realizowanych w okresie od 16 września 2019 do 31 sierpnia 2020 roku w terminach ustalanych w okresach miesięcznych. W ramach zamówienia planuje się udzielić zamówienia dwóm mentorom po około 60 godzin dla jednego.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 13 września 2019 roku.

Informację o cenie jednej godziny moderowania spotkania   na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „MODEROWANIE GRUP WSPARCIA – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 13 września 2019 roku.

UWAGA: godzina = 60 minut

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”