Okresy porodu oraz formy relaksacyjne z wykorzystaniem jogi

Na spotkaniu w Szkole Rodzenia, które odbyło się 21 kwietnia 2017 r. zostały omówione trzy okresy porodu naturalnego.

Pierwszy okres porodu to tzw. okres rozwierania – w jego trakcie szyjka macicy rozwiera się w do ok. 10 cm (jest to najdłuższy czasowo okres porodu). Drugi okres porodu to poród właściwy, czyli etap rodzenia się dziecka. Trzeci okres porodu to okres łożyskowy (od urodzenia noworodka do momentu wydalenia popłodu, czyli łożyska). Aby omówić i zobrazować proces przychodzenia na świat maluszka, wykorzystany został fantom porodowy, czyli model przedstawiający kobiecą miednicę w pełni rozwiniętym noworodkiem i łożyskiem.

Uczestnikom zajęć przedstawione również zostały formy relaksacyjne między skurczami z wykorzystaniem pewnych elementów jogi.

Zapraszamy na kolejne spotkanie!