Plan porodu

gmina, sd-d

10 października 2018 r.  podczas spotkania w Szkole Rodzenia omówiony został plan porodu na przykładzie zasad obowiązujących w Szpitalu Tucholskim.

Plan porodu to dokument, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące przebiegu porodu i jego I okresu. W nim przyszła mama zawiera swoje oczekiwania – dotyczące np. miejsca i warunków porodu (np. przyciemnione światło, pojedyncza sala), osoby towarzyszącej podczas porodu (np. obecność męża przy narodzinach), przygotowanie do porodu (np. wyrażenie zgody na założenie wenflonu przy przyjęciu do szpitala), łagodzenia bólu porodowego (możliwość skorzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego porodu ) i wiele innych, ważnych kwestii.

Każdy szpital posiada indywidualny plan porodu, z którym należy się zapoznać przy wyborze miejsca narodzin dziecka. Zapraszamy na kolejne spotkanie!

Zapraszamy na kolejne spotkanie!

Zadanie realizowane w ramach projektu Szkoła Rodzenia „Mamo, tato tu jestem V” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. Projekt finansowany ze środków Gminy Sępólno Kraj.