Praktyki zawodowe

Kolejny dzień praktyk zawodowych uczestników WTZ w Spółdzielni Mieszkaniowej.