SZKOŁA RODZENIA „Mamo, tato tu jestem” – XI

Informacja o projekcie SZKOŁA RODZENIA „Mamo, tato tu jestem” – XI
Dofinansowany z Gminy Sępólno Krajeńskie
Głównym celem projektu jest:
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie w tym: rodziców planujących i oczekujących na narodziny dziecka, rodziców nieletnich jak i rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jak i rodziców/ opiekunów i ich dzieci od urodzenia do 3 lat, którzy skorzystają z zajęć z cyklu „Baby Caffe” jako formy wsparcia w wypełnianiu przez nich funkcji rodzicielskich na rzecz poszerzania wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców oraz zwiększenia ich kompetencji rodzicielskich.

Projekt realizowany jest od 01.02.2024r. do 31.12.2024r.
Wartość projektu: 16 280,00 zł
Dotacja z Gminy Sępólno Krajeńskie : 14 760,00 zł

Wpisy dotyczące projektu:

Powitanie dzieci urodzonych w II połowie 2023 roku w Gminie Sępólno Krajeńskie