Szkolenie budowanie kontaktu i motywowanie do działania dziecka z trudnościami szkolnymi

IMG_0151
logo-sicienko
Uczestnicy szkolenia „Budowanie kontaktu i motywowanie do działania dziecka z trudnościami szkolnymi” zapoznali się z podstawowymi zasadami budowania pozytywnej relacji z uczniem w tym: konstruktywną komunikacją, aktywnym słuchaniem, odzwierciedlaniem emocji ucznia, stosowaniem komunikatu ja i rozwijaniem postawy wspierającej ucznia.

Poznali blokady komunikacyjne utrudniające otwartą komunikację, porozumienie i rozwiązywanie konfliktów. W trakcie szkolenia ćwiczyli komunikaty motywujące do ucznia typu: „doceniam to”,  „jestem z tobą” oraz przykłady rozmów interwencyjnych w przypadku trudnych zachowań uczniów.  W pracy warsztatowej, w życzliwej i twórczej atmosferze uczestnicy tworzyli model nauczyciela wzmacniającego pożądane zachowania uczniów.