„WITHIN OUTDOOR” – szkolenie w lesie

WithinOutdoor (202 of 202)

within LOGO final

Od 23 do 31 sierpnia 2017 w Kujankach odbyło się zorganizowane przez sępoleńskie Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” szkolenie dla trenerów i pracowników młodzieżowych pod nazwą: „Within Outdoor”. Przez 8 dni 25 osób z Łotwy, Litwy, Słowenii, Rosji, Gruzji, Armenii, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i Polski pod okiem doświadczonych trenerów z Litwy: Donatas Petkauskas i Zilvinas Gailius, poznawało tajniki tzw. edukacji outdorowej, czyli działań mających na celu rozwijanie wielu cennych umiejętności poprzez zajęcia na świeżym powietrzu. Umiejętność pracy w zespole, autorefleksja nad własnym procesem uczenia się, budowanie zaufania, skuteczna komunikacji czy konstruktywne negocjacje to tylko niektóre tzw. umiejętności miękkie, nad którymi pracowali uczestnicy szkolenia, żeby później, wykorzystując środowisko naturalne jako „tło” działań edukacyjnych, te same umiejętności móc budować u młodych ludzi, z którymi pracują na co dzień.

Podczas szkolenia, uczestnicy mieli okazję poznać narzędzia edukacyjne, których raczej nie stosuje się w edukacji formalnej. Jednym z ciekawszych okazało się zastosowanie lin jako narzędzia do budowania wzajemnych relacji w grupie – procesu niełatwego, czasami burzliwego, ale możliwego do realizacji. Oprócz tego, odbyła się nocna wyprawa po okolicznych lasach. Ponad 25 pokonanych kilometrów z dodatkowymi zadaniami (np. godzinny marsz bez użycia latarek lub w zupełnej ciszy) okazało się wyczynem niełatwym, mającym duży wpływ na poszczególnych członków grupy, wzajemne relacje. Jak nie trudno sobie wyobrazić, uczestnicy musieli zmagać się nie tylko ze swoimi emocjami, ale również z emocjami współtowarzyszy, co czasami nie jest aż tak proste jak mogłoby się wydawać. Głęboka refleksja indywidualna i grupowa uświadomiła uczestnikom co tak naprawdę buduje grupę, jak mogą rozkładać się relacje pomiędzy jej członkami i – co najważniejsze- czego można się z takiej wyprawy nauczyć, a – jak wiadomo – uczenie się jest najskuteczniejsze, kiedy odbywa się przez własne doświadczenie.

Ostatnie dwa dni szkolenia uczestnicy pracowali nad własnymi narzędziami edukacyjnymi z zastosowaniem tzw. niskich lin, po to, żeby po powrocie do swoich krajów stosować te narzędzia w pracy z młodzieżą.

Projekt był finansowany z Programu Erasmus + (www.erasmusplus.org.pl)

Zdjęcia: Paula Udrina (Łotwa).