Zajęcia klubowe w WTZ

Na jednych z zajęć klubowych uczestnicy oglądali film na temat „Wpływ środków chemicznych na środowisko”. Była też pogadanka i wykonanie plakatów z zasad segregacji śmieci.

Program “Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.