ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę zajęć socjoterapeutycznych dla około 5 osobowej grupy. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na wskazany poniżej adres mailowy cenę za jedną godzinę zajęć. W ramach projektu planuje się około 288 godzin zajęć socjoterapeutycznych realizowanych w okresie od 9 września 2019 do 31 sierpnia 2020 roku w terminach ustalanych w okresach miesięcznych dla trzech grup. Średnia miesięczna liczba godzin na grupę to 8 godzin. Zamawiający planuje powierzenie realizacji zamówienia co najmniej dwóm osobom.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 3 września 2019 roku.

Informację o cenie jednej godziny  zajęć socjoterapeutycznych  na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 3 września 2019 roku.

UWAGA: godzina = 60 minut

 

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”