ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDN/2017 – rozstrzygnięcie

Bez tytułu

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego NR 01/DDN/2017 na wybór trenerów na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach działania „Świadczenie usług w zakresie podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych szkół i placówek edukacyjnych w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w projekcie  „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinasowanego ze środków EFS wyłoniono ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów następujące osoby do realizacji zadania:

  1. Szkolenie – Wyjść poza ramy – zajęcia twórczego myślenia w gimnazjum

Danuta Daszkiewicz

  1. Szkolenie – Jak uczyć dziecko odkrywania świata – zajęcia z twórczego myślenia w szkole podstawowej

Danuta Daszkiewicz

Krystyna Wojtera

  1. Szkolenie – Młodzi odkrywcy -jak prowadzić zajęcia matematyczno-przyrodnicze w szkole podstawowej

Krystyna Wojtera

Grażyna Maciaszek

  1. Szkolenie – Młodzi odkrywcy -jak prowadzić zajęcia matematyczno-przyrodnicze w gimnazjum

Grażyna Maciaszek

  1. Szkolenie – Coaching i tutoring w szkole

Małgorzata Wojnowska

Danuta Daszkiewicz

  1. Szkolenie – Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – nie wybrano wykonawcy
  2. Szkolenie – Funkcjonowanie w szkole dziecka z autyzmem, zespołem aspergera, FAS, RAD- programy pomocy i wsparcia – nie wybrano wykonawcy
  3. Szkolenie – Budowanie kontaktu i motywowanie do działania dziecka z trudnościami szkolnymi

Danuta Daszkiewicz

  1. Szkolenie – Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna umożliwiająca szersze rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów

Martyna Będzińska

  1. Szkolenie – Tworzenie i praca metodą projektów

Krystyna Wojtera

Grażyna Maciaszek

 

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

             Sławomir Jaskulski

Sępólno Krajeńskie, dnia 29 maja 2017 roku