Aktywna jesień życia – trwałość projektu

Gmina Sicienko oraz Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  informują o dostępności 15 miejsc świadczenia usług społecznych jako trwałości projektu „Aktywna jesień życia”,  dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP.09.01.02 Solidarne społeczeństwo, Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Celem projektu było:

Podniesienie jakości życia osób starszych (powyżej 60/65), niepełnosprawnych z terenu Gminy Sicienko poprzez zwiększenie dostępności do oferty pomocowej i możliwych form aktywności.

Finasowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 166 713,94 zł

Dofinasowanie: 150 041,94 zł (90%), w tym wkład Unii Europejskiej 141 705,53 zł (85%), budżet państwa 8 336,41  zł (5%).

Wkład własny 16 672,00 zł (10%).

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci usług społecznych, w ramach trwałości projektu zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Mrotecka 9, tel. 52 5870406.