Aktualności: Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DDN/2017 – rozstrzygnięcie

kujawsko-pomorskie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego NR 02/DDN/2017 na wybór dostawcy wyposażenia bazy dydaktycznej szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w projekcie  „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinasowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  dofinasowanego ze środków EFS wyłoniono ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów następujące firmy do realizacji zadania:

1. Część I – pomoce dydaktyczne

Moje Bambino sp. z o.o. Łódź, ul. Graniczna 46

2. Część II – sprzęt dydaktyczny

Moje Bambino  sp. z o.o. Łódź, ul. Graniczna 46

 

Sępólno Krajeńskie, dnia 9 sierpnia 2017 roku

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

                      Sławomir Jaskulski

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DDN/2017

belka

Informację o rozstrzygnięciu zamieszczono 11.08.2017. Dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.doroslidzieciom.pl/zapytanie-ofertowe-nr-02ddn2017-rozstrzygniecie/

 

Udzielone odpowiedzi na zapytania oferentów

PYTANIE 1:

Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących szczegółowego opisu zamówienia w części II SPRZĘT MULTIMEDIALNY w następującym temacie:

Zamawiający nie umieścił w opisie przedmiotu zamówienia, dla tablic interaktywnych (2szt dla jednostek edukacyjnych w Paterku i Ślesinie załącznik Nr 2) wymogu dostawy projektorów, które są istotnym elementem funkcjonowania zestawów interaktywnych. W opisie jest tylko specyfikacja tablicy i opis jej oprogramowania oraz specyfikacje laptopów.

W związku z powyższym przesyłamy poniżej nasze pytania i wniosek o wyjaśnienie przygotowanego szczegółowego opisu w części II SPRZĘT MULTIMEDIALNY:

  1. Czy projektory są już na wyposażeniu Zamawiającego i dlatego nie zostały ujęte w opisie?
  2. Jeżeli projektory są w podanych placówkach szkolnych – czy Zamawiający może podać ich nazwę, model, typ tych projektorów?

ODPOWIEDŹ 1:

Aktualnie zakup obejmuje tablice multimedialne bez projektorów jednak takich, które w przyszłości będą kompatybilne z ewentualne dokupionymi projektorami.

Udzielone odpowiedzi na zapytania oferentów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DDN/2017

Wybór dostawcy wyposażenia bazy dydaktycznej szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w projekcie „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”, dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia bazy dydaktycznej szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią. + więcej

Projekt „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” – informacja

Bez tytułu

 

Informacja

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz z Miastem i Gminą Nakło nad Notecią realizuje projekt pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. + więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDN/2017 – rozstrzygnięcie

Bez tytułu

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego NR 01/DDN/2017 na wybór trenerów na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach działania „Świadczenie usług w zakresie podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych szkół i placówek edukacyjnych w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w projekcie  „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinasowanego ze środków EFS wyłoniono ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów następujące osoby do realizacji zadania: + więcej