Aktualności: Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

ologowanie

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko  nr RPKP.10.01.02-04-0001/18

Gmina Sicienko oraz Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w związku z realizacją projektu Innowacyjna edukacja dla szkół w i Gminie Sicienko  nr RPKP.10.01.02-04-0001/18 ogłasza nabór na: + więcej