Klub Młodego Odkrywcy – Sicienko

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauk przyrodniczych w ramach “Klubu Młodego Odkrywcy”. Zajęcia polegały na samodzielnym, ale nadzorowanym poznawaniu otaczającego świata poprzez doświadczanie, które jest jedną z metod sprzyjających rozwojowi u uczniów kompetencji kluczowych. Zajęcia prowadzone były w mało licznej grupie (do 8 osób), co było niewątpliwą zaletą.
Pierwsze zajęcia dotyczyły niewidzialnego gołym okiem mikroświata. Uczniowie oglądali preparaty mikroskopowe trwałe oraz wykonali preparaty świeże z zielonych części roślin. Na kolejnych zajęciach królowały barwniki roślinne, które uczniowie wyekstrahowali z jesiennych liści. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie wykonali “flagę w probówce”. Seria zajęć dotycząca tworzenia i właściwości mieszanin oraz gęstości dostarczyła sporo emocji, których efektem była “tęcza w probówce” oraz slime. Z powodzeniem udało się również wyhodować kryształy soli (krystalizacja) oraz rozdzielić składniki tuszu za pomocą chromatografii bibułowej, a także zbadać reakcję kwasu octowego z magnezem. Ponadto uczniowie sprawdzili, czy woda potrafi działać na przekór grawitacji, wykonując doświadczenie z “wędrującą wodą”.

Zajęcia w ramach “Klubu Młodego Odkrywcy” polegały na uczeniu się przez odkrywanie, rozwiązywanie problemów badawczych w oparciu o samodzielne dochodzenie do wiedzy, kształtowały umiejętności badawcze, myślenie twórcze i krytyczne, prawidłowe formułowanie hipotez, obserwacji i wniosków w oparciu o metodę naukową. Uczniowie pracowali w szybkim tempie, byli bardzo aktywni, wdrażali swoje pomysły. Istotnym elementem zajęć było uświadomienie uczniom, że popełnianie błędów jest cenne, bo uczy rozwiązywać problemy.

W trakcie zajęć kształtowane były również postawy proekologiczne i prozdrowotne – troska o otaczający świat oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Warto nadmienić, że podczas zajęć uczniowie korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach 1 edycji projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”.

Monika Noińska-Swiniarska