PUNKT KONSULTACYJNO-PROFILAKTYCZNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”

PUNKT KONSULTACYJNO-PROFILAKTYCZNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”

Projekt finansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Gminę Sępólno Krajeńskie

Głównym założeniem naszego projektu jest wspomaganie nauczycieli, rodziców, szkół, placówek wychowawczych i samych uczniów w możliwości skorzystania z bezpłatnych porad, terapii w punkcie prowadzonym przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień oraz udział w szkoleniach skierowanych do uczniów.

Ze statystyk policyjnych oraz szkolnych wynika, że coraz więcej uczniów w placówkach powiatowych eksperymentuje z narkotykami i dopalaczami. Dostępność specjalisty oraz przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych pomoże zmienić te statystyki.

Proponujemy profilaktykę pierwszorzędową, to działanie mające na celu z jednej strony promocję zdrowia i przedłużanie życia człowieka, z drugiej zaś, zapobieganie pojawiania się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem środków odurzających.

Profilaktykę drugorzędową mającą na celu ujawnianie osób o najwyższym ryzyku popadnięcia w uzależnienie oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka, a więc zapobieganie popadaniu w używanie zależne.

Profilaktykę trzeciorzędową rozumianą jako interwencję po wystąpieniu uzależnienia. Ma ona na celu z jednej strony, przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, z drugiej zaś, umożliwienie osobie leczącej się, powrotu do społeczeństwa.

Wszystkie formy profilaktyki prowadzone będą przez Punkt poprzez:

  • kampanie społeczne (szkoły, świetlice wiejskie, festyny, święta lokalne)
  • szkolenia, warsztaty rad pedagogicznych, zespołów klasowych
  • kontakty z osobami zainteresowanymi, terapia ambulatoryjna w czasie sesji
  • dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Profilaktycznym ds. Przeciwdziałania Narkomanii.