PUNKT KONSULTACYJNO – PROFILAKTYCZNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzaleznień przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka ambulatoryjna

Adres:
ul. Szosa Bydgoska 1,
87-100 Toruń
tel.: (56) 622-68-31
fax: (56) 622-28-50
e-mail: wotuiw@pro.onet.pl
www: www.wotuiw.torun.pl

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka stacjonarna
Adres:
ul. Włocławska 233,
87-100 Toruń
tel.: (56) 621-61-27
fax: (56) 622-90-61
e-mail: sekret_cmolu@wotuiw.torun.pl
www: www.wotuiw.torun.pl

Grudziądzkie Stowarzyszenie „Pomoc Uzależnionym”
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka ambulatoryjna
Adres:
ul. Mikołaja z Ryńska 10
86-300 Grudziądz
tel.: (56) 463-83-12
fax: brak
e-mail: pomocuzaleznionym@o2.pl
www: narkomania-grudziadz.yoyo.pl

Hostel Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Hostele i mieszkania readaptacyjne
Adres:
ul. Rynek Nowomiejski 17
87-100 Toruń
tel.: (56) 622-75-34
fax: (56) 623-60-50
e-mail: fundacjatorun@wp.pl
www: brak

Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii „Monar” Oddział Dzienny
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka ambulatoryjna
Adres:
ul. Św. Trójcy 15
85-224 Bydgoszcz
tel.: (52) 345-88-88
fax: (52) 345-88-88
e-mail: monarbydgoszcz@o2.pl
www: www.monar.info

NZOZ Centrum Opieki Paliatywnej „Dom Sue Ryder”
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Programy leczenia substytucyjnego
Adres:
ul. Rzeźniackiego 1D
85-791 Bydgoszcz
tel.: (52) 343-37-37
fax: brak

NZOZ Poradnia Profilaktyczno- Społeczna Oddział Kujawsko- Pomorskiego Towarzystwa „POWRÓT Z U”
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka ambulatoryjna
Adres:
ul. Jęczmienną 10
87-100 Toruń
tel.: (56) 622-62-14
fax: (56) 622-62-14
e-mail: biuro@powrutzu.org
www: www.torun.powrotzu.org

NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka ambulatoryjna
Adres:
ul. Bohaterów Kragujewca 11
85-863 Bydgoszcz
tel.: (52) 361-21-43
fax: brak
e-mail: poradniamonar@poczta.fm
www: www.monar.bydgoszcz.pl

Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu – Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka stacjonarna
Adres:
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel.: (56) 622-89-08
fax: (56) 654-93-28
e-mail: oktu@wotuiw.torun.pl
www: www.wotuiw.torun.pl

Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży – punkt konsultacyjny, ambulatoryjny
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka ambulatoryjna
Adres:
ul. Mikołaja z Ryńska 10
86-300 Grudziądz
tel.: (56) 462-22-63
fax: (56) 463-05-60
e-mail: narkomaniagdz@vp.pl
www: narkomania-grudziadz.yoyo.pl

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Bydgoszcz Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka ambulatoryjna
Adres:
ul. Gajowa 43
85-009 Bydgoszcz
tel.: (52) 371-19-08
fax: (52) 371-19-08
e-mail: ptznbyd@op.pl
www: www.ptzn.org.pl

PTZN Oddział w Toruniu Poradnia Profilaktyki Środowiskowej
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka ambulatoryjna
Adres:
Plac św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
tel.: (56) 655-52-70
fax: (56) 655-52-70
e-mail: ptzntorun@op.pl
www: www.ptzntorun.wikidot.com

Punkt Konsultacyjny PTZN 0/Świecie
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka ambulatoryjna
Adres:
ul. Sądowa 20
86-100 Świecie
tel.: (52) 332-46-12
fax: brak
e-mail: brak
www: brak

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka ambulatoryjna
Adres:
ul. Strumykowa 4,
87-100 Toruń
tel.: (56) 652-23-94
fax: (56) 652-23-94
e-mail: office@tppu.org
www: www.tppu.org

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski SPZOZ im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy – Oddział Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka detoksacyjna
Adres:
ul. Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
tel.: (52) 370-93-21
fax: (52) 370-93-22
e-mail: kosmowsk@mp.ploktoid@szpital.bydgoszcz.pl
www: www.szpital.bydgoszcz.pl

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka stacjonarna
Adres:
ul. Tramwajowa 2/4,
87-100 Toruń
tel.: 56 62-362-14
fax: 56 62-360-50
e-mail: sekret_otou@wotuiw.torun.pl
www: www.wotuiw.toruń.pl

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Programy leczenia substytucyjnego
Adres:
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
tel.: (52) 331-10-31
fax: brak
e-mail: brak
www: brak

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Detoksykacyjny
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka detoksacyjna
Adres:
ul.Sądowa 18
86-100 Świecie
tel.: 52 33-11-031
fax: 52 322-45-41
e-mail: oddzial14@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www: brak

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bygdoszczy Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych
Województwo: kujawsko-pomorskie Typ placówki: Placówka diagnozująca zakażenie HIV
Adres:
ul. Floriana 12
85-030 Bydgoszcz
tel.: 52 325-56-39
fax: brak
e-mail: brak
www: http://www.wsoz.pl/index.php?s=3