Rekrutacja do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny”

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim oraz Świetlica Terapeutyczna  w Sępólnie Krajeńskim w związku z realizacją projektu „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny”, Nr projektu:  RPKP.09.03.02-04-0009/18 ogłaszają nabór uczestników do projektu.

Nabór dotyczy:

 • 15 miejsc dla dzieci na zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej
 • 50 miejsc dla rodziców dzieci uczęszczający na zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej (69 obecnych uczestników + 15 uczestników z aktualnego naboru)

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące wsparcie:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Psycholog
 • OJOM – pogotowie naukowe
 • Rodzinne warsztaty kulinarne
 • Rodzinna pracownia majsterkowania
 • Klub Młodego Odkrywcy – mamo, tato – ja WIEM!
 • Rodzinny klub aktywności ruchowej
 • Inspiracje plastyczne – PORTRET RODZINY
 • Obóz dla dzieci uczestniczących w projekcie
 • Wsparcie mentorów dla rodzin
 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty coachingu i tutoringu dla rodzin
 • Grupy wsparcia dla rodziców
 • Animacje rodzinne
 • Usługi psychospołeczne – terapeuta
 • Animacje rodzinne – wyjazdy integracyjne dla rodzin

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie załączonej deklaracji i przekazanie go do siedziby Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 w Sępólnie Krajeńskim lub w siedzibie Świetlicy Terapeutycznej przy ul. K. Baczyńskiego 2 w Sępólnie Krajeńskim. Deklaracje można przesyłać również w formie elektronicznej na adres  doroslidzieciom2015@gmail.com do 6 września 2019 roku.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Stowarzyszeniu Dorośli –Dzieciom pod nr telefonu  606 465 124.

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

                 Sławomir Jaskulski

Deklaracja udziału – RODZIC

Deklaracja udziału – DZIECKO

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN PROJEKTU