Ścieżki reintegracji – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie opracowania ścieżek reintegracji dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny za opracowanie jednej ścieżki reintegracji w minimalnym zakresie podanym poniżej. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę opracowania jednej ścieżki na warunkach niżej opisanych.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 26 listopada br.

Elementy ścieżki reintegracji:

Dane personalne osoby

Orzeczenie o niepełnosprawności

Termin realizacji ścieżki,

Osoba odpowiedzialna za stworzenie ścieżki

Diagnoza;

  • poczucie sensu i celu życia,
  • Motywacja
  • Predyspozycje, możliwości zawodowe
  • Przekonania o sobie i świecie
  • Relacje z innymiUsługi aktywnej integracji w tym:

Bilans:

Potrzeby, zasoby , działania w zakresie usług zdrowotnych,

Potrzeby, zasoby , działania w zakresie usług społecznych,

Potrzeby, zasoby , działania w zakresie usług zawodowych,

Potrzeby, zasoby , działania w zakresie usług edukacyjnych.

Informację o cenie opracowania jednej ścieżki reintegracji  na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy:

carpal@wp.pl

wpisując w temacie „Ścieżki reintegracji – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 26 listopada 2017 roku.

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”