TRENINGI KOMPETENCJI I WARSZTAT – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Bezpieczny dom – pewna przyszłość” Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia/rozeznaniem rynku w zakresie treningu kompetencji społecznych, rodzicielskich oraz warsztatu gry i zabawy z dziećmi zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto poszczególnych treningów i warsztatów.

Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za poszczególne szkolenia dla podanej ilości godzin i grup. W ramach projektu planuje się:

1. Trening kompetencji społecznych – łącznie 128 godzin, tj. 4 grupy po 32 godziny każda
2. Trening kompetencji rodzicielskich – łącznie 128 godzin, tj. 4 grupy po 32 godziny każda
3. Warsztaty gry i zabawy dla dzieci – łącznie 96 godziny, tj. 4 grupy po 24 godziny każda.

WZÓR UDZIELANIA ODPOWIEDZI:
1. Za przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych dla 4 grup po 32 godziny każda oferuję …………………. zł brutto, tj. …….. zł za jedną godzinę
2. Za przeprowadzenie treningu kompetencji rodzicielskich dla 4 grup po 32 godziny każda oferuję …………………. zł brutto, tj. …….. zł za jedną godzinę
3. Za przeprowadzenie warsztatów dla dzieci dla 4 grup po 24 godziny każda oferuję …………………. zł brutto, tj. …….. zł za jedną godzinę

UWAGA! Do przeprowadzenia treningów planuje się zatrudnić po dwóch trenerów dla treningów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz jednego dla treningu wymienionego w pkt 3.
Warsztat i treningi odbędą się na terenie Sępolna Krajeńskiego w pomieszczeniach Stowarzyszenia w terminach od 22 marca 2021 do 31 lipca 2022 ustalanych szczegółowo w cyklach miesięcznych (średnio 8 godzin na jeden dzień).

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 12 marca 2021 roku.
Informację o cenie za jedno szkolenie na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „TRENINGI KOMPETENCJI I WARSZTAT – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 12 marca 2021 roku.

Z poważaniem
Sławomir Jaskulski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”