TRENINGI KOMPETENCJI I WARSZTAT – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny” Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia/rozeznaniem rynku w zakresie treningu kompetencji społecznych, rodzicielskich oraz warsztatu rozwoju lokalnego z treningiem twórczego myślenia dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto poszczególnych treningów i warsztatów.

Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za poszczególne szkolenia dla podanej ilości godzin i grup. W ramach projektu planuje się:

  1. Trening kompetencji społecznych – łącznie 128 godzin, tj. 4 grupy po 32 godziny każda
  2. Trening kompetencji rodzicielskich – łącznie 128 godzin, tj. 4 grupy po 32 godziny każda
  3. Warsztaty rozwoju lokalnego z treningiem twórczego myślenia – łącznie 96 godziny, tj. 4 grupy po 24 godziny każda.

WZÓR UDZIELANIA ODPOWIEDZI:

  1. Za przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych dla 4 grup po 32 godziny każda (łącznie 128 godzin) oferuję …………………. zł brutto, tj. …….. zł za jedną godzinę
  2. Za przeprowadzenie treningu kompetencji rodzicielskich dla 4 grup po 32 godziny każda (łącznie 128 godzin) oferuję …………………. zł brutto, tj. …….. zł za jedną godzinę
  3. Za przeprowadzenie warsztatów rozwoju lokalnego z treningiem twórczego myślenia dla 4 grup po 24 godziny każda (łącznie 96 godzin) oferuję …………………. zł brutto, tj. …….. zł za jedną godzinę

UWAGA! Do przeprowadzenia każdego z treningów planuje się zatrudnić po dwóch trenerów.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 15 listopada 2021 roku.
Informację o cenie za jedno szkolenie na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „TRENINGI KOMPETENCJI I WARSZTAT – szacowanie wartości zamówienia”.

Z poważaniem
Sławomir Jaskulski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”