Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze dla uczniów Kruszyn gr.4

Co tydzień w środę część uczniów z klasy 1a spotyka się na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Celem zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz eliminacja niepowodzeń szkolnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia, rozbudzanie motywacji do pracy,

stosowanie zróżnicowanych i ciekawych ćwiczeń w warunkach innych niż podczas zajęć lekcyjnych. Dotychczas dzieci ćwiczyły mówienie i słuchanie poprzez usprawnianie percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego podczas rozróżniania spółgłosek, samogłosek, liter i głosek. Uczniowie doskonalili technikę czytania i pisania. Pracowaliśmy także nad umiejętnym wykorzystaniem posiadanej wiedzy, podczas układania wyrazów i zdań z rozsypanek, uzupełniania tekstu z lukami, wyróżniania poznanych części mowy, a także podczas opisywania historyjek obrazkowych i odpowiadania na pytania do tekstu lub ilustracji. Uczniowie pracowali na zajęciach w grupach, parach i indywidualnie na miarę swoich możliwości. W celu uatrakcyjnienia zajęć korzystałam z różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz gier. Podczas spotkań obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy.