Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – Sicienko

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku  w ramach realizacji projektu: “Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3” odbywają się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, w których bierze udział 10 uczniów z klas IV – V. Zajęcia umożliwiają uczniom uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwaleniu wcześniej zdobytych wiadomości, pomagają w opanowaniu podstawowych funkcji językowych oraz słownictwa, czy wreszcie doskonalą posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach. Poprzez zadania ustne oraz pisemne, a także z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, robota “Emys”, gier planszowych uczniowie nabywają umiejętności w obszarze czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.