Zajęcia z języka angielskiego – Sicienko

ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku w ramach realizacji projektu: “Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3” odbywają się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, w których bierze udział 30 uczniów z klasy II i III.

Podczas zajęć dużo jest  wspólnej zabawy, interakcji, śpiewu, przedstawień, gier, projektów. Wszystko to służy  nauce, która nie kojarzy się z przymusem i ocenianiem. Dzieci uczą się chętnie,  szybko, bardziej skutecznie, a przede wszystkim z ogromnym zaangażowaniem,

z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i robota “Emys”. Dodatkowo, nasze zajęcia wpływają na rozwój kompetencji społecznych dziecka. Odbywają się w grupie rówieśniczej

i  ukierunkowane są na wyrażanie własnego zdania, współpracę w grupie, otwartość czy krytyczne myślenie. Nauka języka angielskiego podczas tych zajęć to przede wszystkim frajda. Dzieci uczestniczą w grach, rywalizują, młodsze tańczą lub śpiewają, a starsze oglądają filmy, czy urządzają debaty. To wszystko sprawia, że ich pasja do języka rośnie.