Zajęcia rozwijające z języka angielskiego gr. 2 SP2

Podczas zajęć rozwijających z języka angielskiego uczniowie rozszerzają zasób słownictwa z takich tematów jak ubrania, sporty, jedzenie, zwierzęta lub zmysły.

Rozwiązują zadania, uzupełniają karty pracy, grają w gry językowe na tablicy interaktywnej oraz gry planszowe, wykonują własne projekty, czytają i układają dialogi w parach, śpiewają piosenki. Integrują się ze sobą i spędzają czas w miłej atmosferze.

mgr Piotr Składanowski