Zajęcia z kreatywności cz. 2 – Sicienko

Zajęcia z kreatywności klasy I-III

Zajęcia dodatkowe z kreatywności w ramach projektu ZIT prowadzone były raz w tygodniu począwszy od października.    

  • Celem zajęć było doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik, materiałów i narzędzi plastycznych. Podczas zajęć uczniowie rozwijali wyobraźnię i twórcze myślenie, kształtowali wrażliwość estetyczną oraz odkrywali radość z tworzenia prac. Zdobyli również wiedzę i wartości dotyczące ochrony środowiska, zdrowego odżywiania i higieny cyfrowej. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały okazję rozwijania zdolności plastycznych poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego i zespołowego współdziałania w procesie tworzenia. W czasie tych spotkań miało możliwość:
     organizowania własnego warsztatu pracy,
     wyrażania siebie poprzez swoje prace,
     zaznajomienia się z różnorodnymi technikami i przyborami,
     zdobywania nowych doświadczeń poprzez odkrycia i ekspresję twórczą.

Uczniowie wykonywali prace plastyczno – techniczne z wykorzystaniem różnych materiałów, często tematycznie nawiązujące do pór roku lub świąt. W większości prac został wykorzystany papier, ponieważ dostępność i różnorodność papieru pozwala na rozwijanie kreatywnych działań w formie płaskiej jak i przestrzennej. A każdy rodzaj papieru dla dziecka może stać się inspiracją twórczą. Podczas zajęć wykonaliśmy m. in. przestrzenne jeże, dynie, choinki, pojemnik do kredek, klauny, ryby, śnieżynki i wiele innych prac. Dzieci poznały technikę kalkomanii. Wykonały też prace z masy plastycznej oraz grupowe plakaty związane m. in. z tematyką higieny cyfrowej czy zdrowego odżywiania. Uczniowie podczas zajęć stworzyli również własny komiks. Dzieci były zainteresowane, zaangażowane i chętnie uczestniczyły w zajęciach. Dzięki zajęciom uczniowie wzmocnili wiarę we własne siły i możliwości oraz rozwinęli sprawność motoryki małej.