Zapytanie ofertowe na rekultywację i nasadzenia roślin

 1. Zamawiający:
  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” zaprasza do złożenia ofert na realizację n/w zadań w ramach projektu „Modelowe inicjatywy ekologiczne w powiecie sępoleńskim”:
 1. „Zielone płuca osiedla w Sępólnie Krajeńskim”
 2. „Zadbamy o zieleń na osiedlu w Sośnie”
 3. „Założenie terenów zielonych na osiedlu mieszkaniowym w Więcborku”
 4. „Zielono w Kamieniu Krajeńskim”
 5. „EKO-GAJ w Sępólnie Krajeńskim”
 6. „Aleja Wolontariuszy – aleja platanów”

 1. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiot zamówienia uszczegółowiono poniżej:
  Ad.1
 • rekultywacja terenu pod rośliny
 • nasadzenie zestawu 1800 roślin: 400 drzew – wysokość 0,80 – 1,20 z wyjątkiem jabłoni ozdobnych (30 sztuk ) – wysokość 1,50 – 2,00m) i 1350 krzewów – wysokość 0,30 – 0,60 m  i 50 szt. pnączy wysokość 0,60 – 0,80 m

Przykładowe rośliny: brzozy, klony, jarząby, magnolie, głogi, tawuły, perukowce, forsycje, berberysy, jaśminowce,  tamaryszki, robinie akacjowe, migdałowce, hibiskusy, wierzby płaczące, bukszpany, żarnowce, lilaki, trzmieliny, irgi, krzewuszki, rododendrony, cisy, pigwy, wiśnie piłkowane, jabłonie ozdobne, aronie. iglaki  w tym również płożące, ogniki, nasadzenie  zestawu 200 roślin: około 45 drzew, 100 krzewów i 55 szt. pnączy, brzozy, jarząby, magnolie, tawuły, perukowce, forsycje, berberysy, jaśminowce,  tamaryszki, robinie akacjowe,  migdałowce, żarnowce trzmieliny, irgi, krzewuszki, rododendrony, cisy ,jałowce, ogniki, hibiskusy,  itp., wiśnia piłkowane, kiwi,
Miejsce realizacji: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim, Osiedle w Sępólnie Krajeńskim

Ad. 2

 • rekultywacja terenu pod rośliny
 • nasadzenie zestawu 200 roślin: około 45 drzew – wysokość 0,80 – 1,20 z wyjątkiem jabłoni ozdobnych, 100 krzewów – wysokość 0,30 – 0,60  i 55 szt. pnączy – wysokość 0,60 – 0,80 m

Przykładowe rośliny: brzozy, jarząby, magnolie, tawuły, perukowce, forsycje, berberysy, jaśminowce,  tamaryszki, robinie akacjowe,  migdałowce, żarnowce trzmieliny, irgi, krzewuszki, rododendrony, cisy, jałowce, ogniki, hibiskusy,  itp. , wiśnia piłkowane, kiwi,

Ad. 3

 • rekultywacja terenu pod rośliny
 • nasadzenie zestawu 500 roślin: 30 drzew wysokość 0,80 – 1,20 z wyjątkiem jabłoni ozdobnych (30 sztuk ) – wysokość 1,50 – 2,00m) i 440 krzewów – wysokość 0,30 – 0,60 m  i 30 szt. pnączy wysokość 0,60 – 0,80 m

Przykładowe rośliny: brzozy, klony, jarząby, magnolie, głogi, tawuły, perukowce, forsycje, berberysy, jaśminowce,  tamaryszki, robinie akacjowe,  migdałowce, hibiskusy, wierzby płaczące, bukszpany, żarnowce, lilaki, trzmieliny, irgi, krzewuszki, rododendrony, cisy, pigwy, wiśnie piłkowane, jabłonie ozdobne, aronie. iglaki  w tym również płożące, ogniki, nasadzenie  zestawu 200 roślin: około 45 drzew, 100 krzewów i 55 szt. pnączy, brzozy, jarząby, magnolie, tawuły, perukowce, forsycje, berberysy, jaśminowce, tamaryszki, robinie akacjowe, migdałowce, żarnowce trzmieliny, irgi, krzewuszki, rododendrony, cisy, jałowce, ogniki, hibiskusy, itp., wiśnia piłkowane, kiwi,
Miejsce realizacji: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim, Osiedle w Więcborku

Ad. 4

 • rekultywacja terenu pod rośliny
 • nasadzenie zestawu 200 roślin: około 45 drzew, 100 krzewów i 55 szt. pnączy,

Przykładowe rośliny o wysokościach j/w: brzozy, jarząby, magnolie, tawuły, perukowce, forsycje, berberysy, jaśminowce,  tamaryszki, robinie akacjowe,  migdałowce, żarnowce trzmieliny, irgi, krzewuszki, rododendrony, cisy ,jałowce, ogniki, hibiskusy,  itp. , wiśnia piłkowane , kiwi,
Miejsce realizacji: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim, Osiedle w Kamieniu Krajeńskim

Ad. 5

 • rekultywacja terenu pod rośliny
 • nasadzenie 5 kompletów sadzonek roślin (5 x 40 sztuk sadzonek) m.in. drzew, krzewów, kwiatów, ziół i iglaków, tablica informacyjna 90×60 z gatunkami drzew, krzewów, kwiatów, ziół i iglaków
  Miejsce realizacji: Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, ul. Młyńska 33

Ad. 6

 • rekultywacja terenu pod rośliny
 • nawiezienie ziemni urodzajnej pod sadzonki,
 • nasadzenie 50 szt. sadzonek – drzew z gatunku Platan,
  Miejsce realizacji: Plac Przyjaźni i ul. Kamierowska w Sępólnie Krajeńskim,
 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena – waga  100%

Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną oferty badanej x 100 pkt.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem lub e-mailem do dnia: 21.09.2015 r.

– forma pisemna: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, ul. Szkolna 8/7, 89 – 400 Sępólno Kraj.
– fax: /052/ 388 53 06
– e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl

 1. Wybór oferty:
  O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.
 1. Warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z 30-dniowym terminem płatności.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sławomir Jaskulski, tel. 662 073 264

Załączniki do zapytania: