ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DDN/2017 – rozstrzygnięcie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego NR 02/DDN/2017 na wybór dostawcy wyposażenia bazy dydaktycznej szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w projekcie  „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinasowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  dofinasowanego ze środków EFS wyłoniono ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów następujące firmy do realizacji zadania:

1. Część I – pomoce dydaktyczne

Moje Bambino sp. z o.o. Łódź, ul. Graniczna 46

2. Część II – sprzęt dydaktyczny

Moje Bambino  sp. z o.o. Łódź, ul. Graniczna 46

 

Sępólno Krajeńskie, dnia 9 sierpnia 2017 roku

Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

                      Sławomir Jaskulski