Międzynarodowe szkolenie w Gruzji

 

W dniach 22-31 lipca, w gruzińskim Lagodekhi, miało miejsce międzynarodowe szkolenie dla osób współpracujących z młodzieżą w zakresie korzystania z nauki na łonie natury, jako skutecznego narzędzia do rozwijania wartości wśród młodych ludzi. W zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” we współpracy z gruzińską organizacją Sunny House szkoleniu „Learning Values”, wzięli udział pracownicy młodzieżowi i nauczyciele z Armenii, Czeczenii, Ukrainy, Grecji , Gruzji, Hiszpanii, Łotwy i Polski. Projekt był finansowany z Programu Erasmus +.


Projekt szkolenia powstał w styczniu 2020 roku, lecz z uwagi na pandemię został wstrzymany. Po dwóch latach, przedstawiciele europejskich nacji mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu, którego celem było wspólne przebywanie w wyjątkowym miejscu na łonie natury, zapewnienie przestrzeni do refleksji, definiowanie i dzielenie się własnymi wartościami, a także odkrywanie narzędzi do rozwijania wartości w młodzieży i społecznościach.

Po wybuchu pandemii i po rozpoczęciu wojny w Ukrainie pojawiło się wiele nowych wyzwań, przed którymi stanęły całe społeczeństwa i które mocno uderzyły w młodych ludzi. Wiele z tych trudności jest związanych z radzeniem sobie ze zmieniającą się rzeczywistością, niepewnością oraz zdrowiem i samopoczuciem psychicznym i fizycznym. Aby zatroszczyć się o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne w tych warunkach, bardzo ważne jest dbanie o siebie i wsparcie drugiego człowieka. Na tym szkoleniu oprócz tematów związanych z wzmacnianiem wartości, skupialiśmy się również na tym jak wzmacniać własne samopoczucie i samopoczucie młodych ludzi oraz odkrywać istotę pracy z młodzieżą w tych zmieniających się czasach.

Nauka on-line i w czterech ścianach nie zawsze jest najskuteczniejszym sposobem uczenia się, dlatego oprócz tradycyjnych metod nieformalnych (takich jak dyskusje, praca w grupach, refleksje, gry), podczas tego szkolenia wypróbowaliśmy również proces uczenia się w naturze/na świeżym powietrzu (poprzez małe wędrówki, grupowe wyzwania i zabawy, a także aktywność fizyczną, łączenie się z naturą poprzez różne zmysły i po prostu spędzanie czasu na świeżym powietrzu).

Głównymi celami szkolenia były:
• zapewnienie przestrzeni do spotkań i dzielenie się tym, jak postrzegamy i działamy w tych trudnych czasach,
• wymyślanie rozwiązań i praktyk w celu wzmacniania dobrego samopoczucia własnego i młodych ludzi,
• zastanowienie się nad wartościami, którymi kierujemy się w życiu, także podczas pracy z młodzieżą oraz bycie bardziej świadomym i bardziej aktywnym w rozwijaniu wartości wśród młodych ludzi, ale też w naszych organizacjach i w społeczeństwie,
• odkrywanie i doświadczanie różnych postaw i narzędzi do uczenia się wartości i wzmacniania samopoczucia młodzieży – w pomieszczeniach i na zewnątrz,
• nauka umiejętności projektowania dobrej jakości nieformalnych zajęć edukacyjnych z elementami uczenia się na świeżym powietrzu, które rozwijają konkretne wartości/postawy.
Po szkoleniu w pięknej Gruzji, uczestnicy już w swoich krajach, podczas codziennej pracy będą starać się przekazywać zdobyte kompetencje młodym ludziom, tak, żeby wartości poruszane na szkoleniu nie były tylko słowami a realnymi działaniami, które pozwolą na budowanie wspólnej, pozytywnej przyszłości i osiąganiu celów ważnych dla każdego człowieka.