Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Sicienko

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – klasa 1

Podczas zajęć uczniowie klasy 1 rozwijali i doskonalili niezbędne  umiejętności: czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i liczenia oraz logicznego myślenia. Ćwiczyli spostrzegawczość, koncentrację i skupienie uwagi. Zajęcia miały również na celu wyrównywanie zaległości w opanowaniu treści programowych z zakresu matematyki i  polskiego. W ich trakcie starano się pomóc uczniom opanować umiejętności, które sprawiały im największą trudność. Praca na zajęciach miała charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Realizacja zajęć przebiegała przy pomocy przemyślanych metod i form pracy, różnorodnych  środków i pomocy dydaktycznych, z użyciem metod aktywizujących.

Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali zadania o niewielkim stopniu trudności, rebusy, krzyżówki i łamigłówki z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej, wykorzystywali również programy edukacyjne i korzystali ze stron internetowych oraz aplikacji poświęconych edukacji m.in. PisuPisu, MatZoo, Wordwall, które motywowały uczniów do pracy. Również były wykorzystywane różnorodne gry i pomoce dydaktyczne, które wzbudzały zainteresowanie uczniów i przyczyniły się do bardziej efektywniejszej i ciekawszej pracy. Zajęcia miały często charakter zabawowy. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli. Dzięki systematycznym ćwiczeniom kształtującym i utrwalającym umiejętności czytania, pisania i liczenia uczniowie nabrali większej pewności siebie na zajęciach lekcyjnych.