Zajęcia logopedyczne – Sicienko

Zajęcia logopedyczne dla uczniów prowadzone są w Szkole podstawowej w  Sicienku zgodnie z założeniami „Innowacyjnej edukacji dla szkół w Gminie Sicienko”. Zajęcia logopedyczne mają charakter grupowy i indywidualny. Terapia logopedyczna miała na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych, usprawnianie oddechowe, wydłużanie fazy wydechowej, minimalizowanie zaburzeń mowy, rozwijanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej i leksykalnej i gramatycznej, podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych, wzbogacanie słownictwa. Podczas zajęć dbano o usprawnianie techniki czytania i pisania oraz podnoszono kompetencje społeczne uczniów, wzmacniano wiarę we własne możliwości.

Podczas zajęć stosowane były głównie metody aktywizujące oraz powtórzeniowe. Szczególnie dużą uwagę skupiano na ćwiczeniach usprawniających język, wargi oraz na ćwiczenia oddechowe. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem różnych gier, zabaw logopedycznych oraz innych pomocy.

Natalia Kluczyńska