Zajęcia z języka angielskiego SP2

Zajęcia z języka angielskiego były bardzo rozwijające dla uczniów, gdyż każdy wyniósł coś dla siebie. Jedni poszerzali słownictwo i wykorzystywali zdobyte umiejętności podczas działań praktycznych, inni nabierali odwagi i pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym zarówno podczas zajęć rozwijających jak i później podczas lekcji w klasie.

Zastosowane metody aktywne pobudzały uczniów do działania, rozwijały ich kreatywność, mobilizowały do poszukiwania różnych rozwiązań, uczyły współpracy i szacunku dla pracy swojej i zespołu. Stworzone gry, plakaty, mapy myśli, kartki dały dzieciom dużo radości i pozytywnie wpłynęły na ich samoocenę i ocenę innych.

Zajęcia zakończyły się w maju 2022 roku. Uczniowie za swój wysiłek otrzymali certyfikaty.

mgr Joanna Nowak